Amagermuseets tulipanmark

Mange forbinder Amager med blomstrende farverige tulipanmarker og regner med, det hænger sammen med den hollandske indvandring til øen omkring 1521. Det var dog først i 1930’erne, at denne dyrkning slog an. Amagergartnerierne dyrkede tulipaner for at få løgene til at formere sig. Når tulipanerne blomstrede blev stænglens øverste del plukket, så kraften fra planten blev suget ned i løget. Avlerne solgte altså ikke buketter men løg.

Med Danmarks indtræden i EF blev det lettere at handle frit over grænserne i Europa. Blomsterløgsdyrkningen på Amager mærkede konkurrencen fra Holland og med lufthavnens udvidelse blev mange gartnerier nedlagt. I dag er der ingen tulipanavlere tilbage på Amager.

I samarbejde med den hollandske ambassade har Museum Amager genskabt en tulipanmark på Amagermuseet. De godt 16.000 løg blev sået i november 2016 af elever fra St. Magleby Skole. Når tulipanmarken blomstrer i begyndelsen af maj 2017 vil den hollandske ambassadør Henk Swarttouw indvie marken, hvorefter den vil være åben for museets gæster. Den endelige dato for indvielsen af tulipanmarken vil blive annonceret på museets hjemmeside.

I forbindelsen med tulipanmarken viser Amagermuseet en lille udstilling om tulipanens kulturhistorie og relationen til Amager.