Dragør Museumsforening

- er støtteforening og sparringspartner for den selvejende institution Museum Amager. Herudover arbejder foreningen for at udbrede kendskabet til og brugen af Museum Amager, med særligt fokus på Dragør Museum, Mølsteds Atelier samt museumskutteren Elisabeth K571, lodsbåden Ravnen samt Isbåden

Bliv medlem og vær med til at bakke op om museets arbejde

Som medlem har du fri adgang til alle Museum Amagers afdelinger. Du modtager også Nyt fra Museum Amager tre gange om året med oversigt over museets og museumsforeningernes aktiviteter, samt eventuelle tilmeldingsfrister.

Et medlemskab koster kr. 125,- årligt. 

Har du lyst til at melde dig ind i museumsforeningen, så send en mail med navn og adresse til kasserer Ulrik Ankerstjerne e-mail: anitaulrik@pc.dk - tlf. 40 80 48 65

Foreningens aktivitetsudvalg består af: Helle Bjorholm, Hanne Bendtsen, Jens-Peter Hoe Lorentzen

og Thomas Maltesen

Som medlem af museumsforeningen kan du også være aktiv i Elisabethlauget, Modelskibslauget, Isbådslauget samt i Mølstedlauget

Læs evt. mere om Museumsforeningen i jubilæumsskrifterne:

Dragør Museumsforening 50 år - 1930-1980. Med bidrag af Gunvor Petersen, Birte Hjorth, Svend Jans, Marianne Therkildsen og Poul Dich.

Martin Hans Borg: Ren og klar skal Nutid føre Fortids Røst til Fremtids Øre. 1930 – Dragør Museumsforening – 2005.

Generalforening i Dragør Museumsforening afholdes årligt inden udgangen af marts måned og annonceres bl.a. i Dragør Nyt.

Medlemsaftener med spændende foredrag afholdes et par gange hvert efterår og vinter - som oftest i Havnepakhuset.

Skovturen den første søndag i september bringer medlemmerne vidt omkring til f.eks. interessante egnsmuseer, kunstmuseer eller historiske steder, der normalt ikke står øverst i erindringen, når man planlægger en søndagstur.


Bestyrelsen for Dragør Museum

Jens-Peter Hoe Lorentzen (formand)

Helle Bjorholm (næstformand)

Ulrik Ankerstjerne (kasserer)

Hanne Bendtsen (sekretær)

Carsten Maass

Erlan Holtehus

Martin Hans Borg 

Jan Neuman Petersen

Thomas Maltesen

Tobias Ameland Maltesen

Jesper Paulsen

Arrangementer

Skipperbyens Dag – et nyt familiearrangement på Dragør Havn

Lørdag den 26. august 2023.

På Skipperbyens Dag vil vi skabe et nyt familiearrangement for alle generationer. Her vil vi levendegøre lokalhistorien knyttet til byen og havnen gennem aktiviteter og historisk formidling. De besøgende vil f.eks. kunne opleve sømandens sysler ude og hjemme, kvindens gøremål med gæs og børn, smagsprøver på datidens mad og drikkevarer, hollændernes rolle og betydning, skipperskrøner, fremvisning og fortælling om forskellige historiske skibstyper og aktiv restaurering af en lodsbåd, foredrag på Dragør Museum og rundvisninger i byen. Arrangementet drives af frivillige fra Museum Amagers støtteforeninger: Dragør Museumsforening, Amagermuseets Venner og Danmarks Lodsmuseumsforening.

Læs mere i Dragør Nyt om arrangementet, når vi nærmer os. Hvis du har lyst til at være med som frivillig, kan du kontakte Thomas Maltesen på tm@prolon.dk

 

Skovtur til Lolland-Falster med bl.a. besøg på Kunstmuseet Fuglsang og godset Corselitze

Søndag den 3. september kl. 8.30 til ca. kl. 20.

Vi mødes kl. 8.30 ved Café Espersen på Dragør Havn. På vejen gør vi ophold ved Karlstrup Kalkgrav, som er et spændende rekreativt naturområde. I bussen får vi lidt introduktion om naturen og kulturen på Lolland-Falster. På Fuglsang, et af Danmarks smukkeste museer, guides vi rundt både ude og inde – og her spiser vi frokost. På vejen til Corselitze hører vi i bussen om Det Classenske Fideikommis og Corselitze. Vi modtages og guides rundt i hovedhuset af ansatte på godset, der ellers er lukket for offentligheden. Dernæst kører vi igennem skovområdet Halskov Vænge med Danmarks største koncentration af fortidsminder – i alt 76. Målet er det fredede fiskerleje Hesnæs – en af Danmarks mest interessante landsbyer, hvor vi får kaffe og kage. Næste mål er Stubbekøbing, hvorfra vi tager den historiske færge Ida til Bogø. Her gør vi et farvel-ophold ved Søfartsskolen og hører om de mange Dragør-drenge, der her fik deres eksamen. Vi forventer at være tilbage i Dragør ca. kl. 20. Tilmelding og pris: For medlemmer af Dragør Museumsforening koster turen 650 kr. – alt inklusiv.

Tilmelding fra mandag den 19. juni efter først til mølle-princippet til Hanne Bendtsen på hannebacher.bendtsen@gmail.com eller på tlf.: 25 38 99 74. Når tilmelding er bekræftet, indbetales beløbet på konto 6508 – 3050310778. Evt. ledige pladser vil efter tirsdag den 1. august kunne tilbydes ikke-medlemmer mod et tillæg på 100 kr. NB. Ret til ændringer forbeholdes

Bevaringens Dag

Lørdag den 9. september. 

Bevaringens Dag er et nyt initiativ med fokus på bevaring i Dragør Gamle By. Her kan du få inspiration til vedligeholdelse og restaurering af dit hus, høre om nye oplevelser i byens traditionelle byggeskik og dele din glæde for bevaring med andre. Vi er stolte af at bo i en bevaringsværdig by, og det kan vi her opleve i et større fællesskab. Programmet er under udarbejdelse med flere idéer: F.eks. rundvisning på Dragør Museum i den nye udstilling om den lokale arkitektur, byvandring om store og små detaljer i den lokale byggeskik, bevaring i Dragør set udefra eller håndværkstemaer, som hvordan du kitter et vindue. Plan & Teknik fra Dragør Kommune vil holde et indlæg, og der vil være både lokale og eksterne foredragsholdere. Dragør Bevaringsnævns nystiftede bevaringspris vil blive overrakt. Bevaringens Dag varer fire-fem timer med åbne arrangementer, der kan kombineres efter eget ønske, og det er gratis.

Læs mere i Dragør Nyt, når vi nærmer os den 9. september. Bevaringens Dag arrangeres af Dragør Bevaringsnævn, Beboerforeningen for Dragør Gamle By og Dragør Museumsforening.