Dragør Museumsforening

- er støtteforening og sparringspartner for den selvejende institution Museum Amager. Herudover arbejder foreningen for at udbrede kendskabet til og brugen af Museum Amager, med særligt fokus på Dragør Museum, Mølsteds Atelier samt museumskutteren Elisabeth K571, lodsbåden Ravnen samt Isbåden

Bliv medlem og vær med til at bakke op om museets arbejde

Som medlem har du fri adgang til alle Museum Amagers afdelinger. Du modtager også Nyt fra Museum Amager tre gange om året med oversigt over museets og museumsforeningernes aktiviteter, samt eventuelle tilmeldingsfrister.

Et medlemskab koster kr. 125,- årligt. 

Har du lyst til at melde dig ind i museumsforeningen, så send en mail med navn og adresse til kasserer Thomas Maltesen e-mail: tm@prolon.dk – tlf.: 4015 1128

Foreningens aktivitetsudvalg består af: Helle Bjorholm, Hanne Bendtsen, Jens-Peter Hoe Lorentzen

og Thomas Maltesen

Som medlem af museumsforeningen kan du også være aktiv i Elisabethlauget, Modelskibslauget, Isbådslauget samt i Mølstedlauget

Læs evt. mere om Museumsforeningen i jubilæumsskrifterne:

Dragør Museumsforening 50 år - 1930-1980. Med bidrag af Gunvor Petersen, Birte Hjorth, Svend Jans, Marianne Therkildsen og Poul Dich.

Martin Hans Borg: Ren og klar skal Nutid føre Fortids Røst til Fremtids Øre. 1930 – Dragør Museumsforening – 2005.

Generalforening i Dragør Museumsforening afholdes årligt inden udgangen af marts måned og annonceres bl.a. i Dragør Nyt.

Medlemsaftener med spændende foredrag afholdes et par gange hvert efterår og vinter - som oftest i Havnepakhuset.

Skovturen den første søndag i september bringer medlemmerne vidt omkring til f.eks. interessante egnsmuseer, kunstmuseer eller historiske steder, der normalt ikke står øverst i erindringen, når man planlægger en søndagstur.


Bestyrelsen for Dragør Museum

Jens-Peter Hoe Lorentzen (formand)

Helle Bjorholm (næstformand)

Thomas Maltesen (kasserer)

Hanne Bendtsen (sekretær)

Carsten Maass

Erlan Holtehus

Jesper Paulsen

Suppleanter: Tobias Ameland Maltesen og Anna Borg Andersen

Arrangementer

Foredrag

Et kapitel af hvalfangstens historie ved Svalbard i 16- og 1700-tallet.

Tirsdag den 20. februar i Wiedergårdens festsal

Foredrag ved marinearkæolog Torben Malm. Wiedergårdens festsal.

I 1556 søgte den hollandske admiral Wilhelm Barents og kaptajn Jacob von Heemskerk forgæves efter nordøstpassagen til Kina. En genvej til silken fandt de ikke. Til gengæld fandt de en gruppe forblæste og ugæstfrie øer langt mod nord, som de kaldte Spitsbergen.

Opdagelsen afstedkom ikke større opmærksomhed, og gik snart i glemmebogen. I 1607 genopdagede englænderen Henry Hudson øerne og lagde mærke til en stor bestand af hvaler og hvalrosser. Dette afstedkom, at englænderne i 1611 udrustede det første hvalfangerskib med 6 baskiske hvalfangere – harpunører – om bord. Togtet blev en overvældende succes, og herefter gik det stærkt. Allerede året efter er der hvalfangere fra tre nationer ved øerne: Spanien (baskere), Holland og England. I 1614 ved vi, at der er flere hollandske hvalfangerskibe på Svalbards nordvestligste ø, Amsterdam Ø, og i 1615 kaster den danske konge Chr. IV sig ind i ”olie-eventyret”. Hvaltran og -barder var kostbare handelsvarer på det tidspunkt.

Mange af hvalfangerne omkom under det farlige arbejde og blev begravet på Svalbard – og her begynder min historie. I 1984 var jeg nyansat på Nationalmuseet i en afdeling kaldet Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat. Min daværende kollega Svend Erik Albrethsen var meget optaget af arktisk arkæologi, og havde i flere år tumlet med planer om at søge midler til en ekspedition til Svalbard. I 1983 lykkedes det at samle de nødvendige penge, og han spurgte, om jeg havde lyst til at tilbringe 1½ måned af sommeren 1984 med at udgrave hvalfangergrave; det blev en sommer helt ud over det sædvanlige.

Marin arkæolog Torben Malm vil i foredraget komme ind på den tidlige hvalfangst ved Svalbard – ”De kolde kysters land” som navnet Svalbard betyder – og håndteringen af de store hvalkroppe og udsmeltning af hvaltran. Hvalfangerne døde i stort tal af sygdomme og ulykker under arbejdet, og blev begravet på Svalbard. Og her findes gravene stadig i en forbavsende god bevaringstilstand. Foredraget vil endvidere omhandle udgravningen af 30 hvalfangergrave. Kisterne stod intakte under kraftige stenlægninger, og de døde lå….nå ja, lad det være en overraskelse.

Torben Malm viser billeder fra udgravningen - disse kan virke anstødelige!

Tirsdag den 20. februar kl. 19 i Wiedergårdens festsal, hvor alle er velkomne


Generelforsamling: Dragør Museumsforening

Onsdag den 3. april kl. 18 i Wiedergårdens festsal. Wiedergården 2, 2791 Dragør

Indkaldelse med dagsorden bringes i Dragør Nyt i midten af marts. Efter generalforsamlingen fortæller Thomas Maltesen og Martin Hans Borg om »Skipperbyens Dag« og »Dragør Bevaringsdag«, der begge løb af stablen for første gang i 2023. Disse to store formidlingsarrangementer blev søsat med mange frivillige og Dragør Museumsforening som en vigtig medaktør. På »Skipperbyens Dag« blev Dragørs historie levendegjort ved bl.a. maritime fortællinger, smagsprøver på lokal mad og drikke, håndarbejde, maritime opgaver for børn, reberbane, kadrejer- og smakkejoller, måttefletning og meget mere. På »Dragør Bevaringsdag« var der bl.a. byvandringer med fokus på både detaljen og helhedsbilledet i den lokale byggeskik, værksted med restaurering af gamle vinduer og uddeling af Dragør Bevaringspris. Der blev også vist en film med vores borgmester, Kenneth Gøtterup, der fortalte om sit syn på bevaring. De to aktivitetsdage skal efter planen være årlige, tilbagevendende begivenheder. Thomas og Martin, som begge er medlemmer af Dragør Museumsforenings bestyrelse, vil fortælle om arrangementerne og fremtidsplanerne.

Aftenen slutter traditionen tro med skipperlabskovs.