Dragør Museumsforening

- er støtteforening og sparringspartner for den selvejende institution Museum Amager. Herudover arbejder foreningen for at udbrede kendskabet til og brugen af Museum Amager, med særligt fokus på Dragør Museum, Mølsteds Atelier samt museumskutteren Elisabeth K571, lodsbåden Ravnen samt Isbåden

Bliv medlem og vær med til at bakke op om museets arbejde

Som medlem har du fri adgang til alle Museum Amagers afdelinger. Du modtager også Nyt fra Museum Amager tre gange om året med oversigt over museets og museumsforeningernes aktiviteter, samt eventuelle tilmeldingsfrister.

Et medlemskab koster kr. 125,- årligt. 

Har du lyst til at melde dig ind i museumsforeningen, så send en mail med navn og adresse til kasserer Ulrik Ankerstjerne e-mail: anitaulrik@pc.dk - tlf. 40 80 48 65

Foreningens aktivitetsudvalg består af: Helle Bjorholm, Hanne Bendtsen, Jens-Peter Hoe Lorentzen

og Thomas Maltesen

Som medlem af museumsforeningen kan du også være aktiv i Elisabethlauget, Modelskibslauget, Isbådslauget samt i Mølstedlauget

Læs evt. mere om Museumsforeningen i jubilæumsskrifterne:

Dragør Museumsforening 50 år - 1930-1980. Med bidrag af Gunvor Petersen, Birte Hjorth, Svend Jans, Marianne Therkildsen og Poul Dich.

Martin Hans Borg: Ren og klar skal Nutid føre Fortids Røst til Fremtids Øre. 1930 – Dragør Museumsforening – 2005.

Generalforening i Dragør Museumsforening afholdes årligt inden udgangen af marts måned og annonceres bl.a. i Dragør Nyt.

Medlemsaftener med spændende foredrag afholdes et par gange hvert efterår og vinter - som oftest i Havnepakhuset.

Skovturen den første søndag i september bringer medlemmerne vidt omkring til f.eks. interessante egnsmuseer, kunstmuseer eller historiske steder, der normalt ikke står øverst i erindringen, når man planlægger en søndagstur.


Bestyrelsen for Dragør Museum

Jens-Peter Hoe Lorentzen (formand)

Helle Bjorholm (næstformand)

Ulrik Ankerstjerne (kasserer)

Hanne Bendtsen (sekretær)

Carsten Maass

Erlan Holtehus

Martin Hans Borg 

Jan Neuman Petersen

Thomas Maltesen

Tobias Ameland Maltesen

Jesper Paulsen

Arrangementer

Foredrag

Tirsdag den 14. november 2023 kl. 19 - I Festsalen på Wiedergården. Der er gratis adgang.

Fra skipperliv til østrigsk fangenskab –

eller hvordan briggen GRETHE AF Dragør med skipper Jørgen J. Jans blev opbragt af det østrigske krigsskib SCHWARZENBERG i krigen 1864.

Dragør Museumsforening har inviteret historiker Helge Mørch Jensen til at komme og fortælle om sin bog Fra skipperliv til østrigsk fangenskab – en upåagtet Marstal-skæbne fra krigen 1864.

Krigen 1864 forbinder vi oftest med slaget ved Dybbøl – og måske søslaget ved Helgoland. Men de færreste tænker nok på, at krigen også var en søkrig, og at den satte sig tydelige spor i handelsflåden. På Mølsteds Atelier på Dr. Dichs Plads i Dragør Gamle By kan man i sommer weekends opleve Christian Mølsteds dramatiske historiemaleri med titlen: Ombord på frigatten "Niels Juel" under slaget ved Helgoland 9. maj 1864, med undertitlen Schwarzenberg brænder.  Det oprindelige maleri af slaget blev bestilt til Frederiksborgmuseets samling af dramatiske scener fra Danmarkshistorien. Her er det udstillet i samlingen for De Slesvigske Krige.

Ved udbruddet af 2. Slesvigske Krig 1864 blev Middelhavet forvandlet til en krigszone for danske handelsskibe. Den historie, der bl.a. fortælles i bogen, handler om opbringelsen af to danske handelsskibe i Middelhavet, der måtte tage konsekvenserne af de militære og politiske begivenheder, som Danmark havde rodet sig ud i.

Briggen Alf af København med skipper Niels Andersen fra Marstal blev opbragt i februar 1864 ud for Konstantinopel, af den østrigske skruekanonbåd Velebich og slæbt den lange vej til krigshavnen i Pola (i dag Pula) på Istrien. Mandskabet blev fængslet, og skipperen begik selvmord i sin fængselscelle.

Briggen Grethe af Dragør med skipper Jørgen J. Jans fra Dragør blev opbragt i marts 1864 af den østrigske fregat Schwarzenberg i Atlanterhavet syd for Lissabon. Skibet blev ligeledes ført til den østrigske krigshavn i Pola, og besætningen smidt i fængsel.

Ved krigsudbruddet 1. februar 1864 havde den danske regering besluttet at indføre foranstaltninger rettet mod fjendens handelsskibe. Østrig og Preussen svarede igen med samme metoder. Situationen udviklede så at sige et sæt spilleregler for søkrigen, og det er disse tråde, Helge Mørch Jensen følger i sin grundige afhandling.

Bogen er en illustration af, at slægtsforskning kan udvikle sig til en spændende historie, og bogen er såvel en biografi som et historisk dokumenteret hændelsesforløb. Med foredraget vil bogens forskellige perspektiver blive gennemgået. Fra slægtsforskningens nære perspektiv over sejlskibenes betydning for 1800-tallets økonomi og samfund frem til det centrale omdrejningspunkt; og med ny viden om handelsflåden som en del af krigen 1864.