Salte-røgelaug

Laugets tanke var oprindeligt i 2013 at afprøve traditionelle og moderne metoder til at udnytte grisen fra hoved til hale til fremstilling af saltet, røget og tørret mad. Men vi er i år begyndt at se efter, hvad vi derudover kan bruge som grønt og frugt fra Amagermuseets have og fra strandengene ved Dragør som en del af et måltid.

Vi er optaget af, om der kan spores særlige lokale Dragør-, St. Magleby- eller Amager madtraditioner, og i hvor høj grad skiftende madtraditioner kan spores i måltiderne på dagens Amager.

Vi arbejder med forslag til formidling af viden om fremstillingen af saltet, røget og tørret mad – og nu også lidt grønt! Denne formidling kan have en historisk vinkel og/eller være en kommentar til aktuelle mad eller fødevareproduktion.

Lauget deltager i levendegørelsen på Amagermuseet ved at servere historiske småretter en lørdag i juli måned.

I forlængelse af sit arbejde vil lauget stille forslag til historisk salt- og røgemad, der kan serveres i museets café. Og lauget overvejer om der på længere sigt kan samles tilstrækkeligt materiale og viden til en udstilling om historisk og moderne mad på Amagermuset.

Tovholder er Jens Breinholt Schou.