Elisabeth skibslaug

Bliv medlem af Elisabeth Skibslaug

Elisabeth Skibslaug består af en gruppe frivillige under Museum Amager, som har speciel interesse i historien om Elisabeth, har interesse for sejlads og vedligeholdelse af den historiske fiskekutter og ikke mindst samværet med ligesindede. Laugets medlemmer er typisk pensionister, men det er absolut ikke et krav for medlemskab. Vi ser gerne, at aldersgennemsnittet sænkes, men mange af vores aktiviteter ligger i sagens natur i dagtimerne.

Hvad får du ud af et medlemskab?
Som nævnt samværet med ligesindede. Vi mødes som minimum en gang hver 14. dag, hvor vi aftaler initiativer for lauget, dvs. vedligeholdelse, støtte til Museum Amager og sejladser. Sommersejladser som kan være fisketure, træningssejladser og sejladser med frokostanløb i danske eller svenske havne.
Har du en "skipper" i maven, og kunne du tænke dig at få ansvaret for sejladser, kan du blive oplært som sådan, og hvis du godkendes, er styrehuset dit!

Hvad får Museet ud af dit medlemskab?
Som Laugsmedlem er du med til at vedligeholde Elisabeth, så "hun" altid er præsentabel og i god driftsmæssig stand. Det indebærer den årlige overhaling med maling af træværket, "fedt og olie" til Hundested motoren samt løbende småreparationer hen over året. Man skal ikke nødvendigvis være bådbygger eller maskinmester, men man bidrager med det, som man nu engang kan!
Der er etableret en ugentlig vagtturnus for laugsmedlemmerne, hvor opgaven er at tilse Elisabeth en gang i døgnet, for at sikre at hun ligger sikkert og trygt i havnen. I forbindelse med vagtugen er der i skoleferier perioder med åbent skib, hvor den vagthavende modtager publikum og formidler historien.

Medlemskab af Elisabeth lauget er gratis, men det kræves, at du er medlem af en af Museum Amagers afdelinger dvs. Dragør Museumsforening, Amagermuseets Venner eller Lodsmuseet. Medlemskabet giver gratis adgang til alle Museum Amagers afdelinger.

Håber det har vakt din interesse. Hvis du vil vide mere, eller melde dig ind, kan du ringe til formanden for Lauget, Aage Skøttrup, mobil 21 21 05 94 eller museumsinspektør Christian Aagaard, tlf. 30 10 88 61.