Generalforsamling i Amagermuseets Venner

Generalforsamlingens dagsorden offentliggøres i Dragør Nyt og på museets hjemmeside. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsættes skriftligt – gerne på e-mail til bentewp@gmail.com – og være bestyrelsen v. Bente Walløe Poulsen i hænde senest fredag den 1. marts. Efter generalforsamlingen viser vi Dirch Jansens lille film om brødrene Zimling på Saltholm.

Sted: Amagermuseet, Hovedgaden 4, 2791 Dragør